Ønsker i at at skabe de bedste forudsætninger for medarbejderudvikling og high performance i virksomheden?

Jeg tilbyder workshops for virksomheder, der ønsker en ny og anderledes vinkel på på arbejdet med at øge trivslen og forebygge stress.

 vælg en workshop der sætter dine medarbejdere i centrum og samtidig har fokus på teamsamarbejdet, værdier og trivsel.
Mine workshops er altid tilpasset den enkelte virksomhed og tager udgangspunkt i jeres ønsker.

Bedre trivsel - mindre stress
Til jer der ønsker en anderledes vinkel, på arbejdet med at øge trivslen og forebygge stress. Selvindsigt er nøglen til at skabe et liv i balance med bedre trivsel. Dine medarbejdere er bedre rustet til at holde sig i trivsel og forebygge stress, når de kender sig selv, deres værdier og er bevidst om at bruge energien på det, de kan få indflydelser på. Tiden er dyrebar. For at trives er det vigtigt at bruge tid på det, der giver mening og er i overensstemmelse med egne værdier. Efterlever vi vores værdier, er det med til at skabe balance i livet og forebygge stress.
Ved at kende hinandens værdier, skaber det også plads og mulighed for, at italesætte udfordringer, der naturligt forekommer på en hver arbejdsplads - fordi vi er forskellige og har forskellige værdier. Når I er bevidste om ligheder og forskelligheder, er det også nemmere "at spille hinanden gode". 

Selvindsigt er nøglen til at skabe et liv i balance med bedre trivselDine medarbejdere får konkrete redskaber, til at skabe selvindsigt og få skabt deres eget indre kompas, så de kan dyrke det, der styrker dem. De får også indblik i konkrete redskaber, til at skabe ro og nærvær i en travl hverdag.


Sæt tempoet ned, og bliv mere effektiv - Hjernepauser giver energi.
En workshop hvor målet er, at øge fokus på pauser til nærvær og refleksion. Deltagerne får konkrete redskaber, til at øge evnen til at fokusere og være tilstede i nuet, og blive mere effektiv. Vi arbejder med åndedrættet, ro, hjernepauser og træner opmærksomhed og nærvær. I dag er det en sjældenhed, at vi giver vores hjerne ro. Hvis ikke vi arbejder, så er vi online på anden måde.
Med denne workshop skaber du en fantastisk mulighed, for at dine medarbejdere kan gå offline og mærke roen, samtidig med at de bliver mere effektive. Redskaber de også kan bruge fremover.


Jeg tilbyder også individuel stresscoaching og trivselssamtaler som walk and talk i naturen.
Der er mulighed for, at gåturen kan starte fra arbejdspladsen.