Behandling af dine persondata:

Der registreres følgende oplysninger om dig, som du selv afgiver, når du:

Tilmelder dig retreat /uddannelse eller 1:1 forløb: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
Formålet er, at jeg skal sikre mig, at jeg kan kommunikere med dig. Ved indgåelse af en ydelse, acceptere du dermed også, at dine personlige oplysninger registreres som nævnt.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler Living Mindfully:
Der behandles almindelige kategorier af personoplysninger som består af følgende:
Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Hvordan og hvor længe opbevarer Living Mindfully dine personoplysninger:

Bogholderimæssige oplysninger opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. 

Notater mm. der foretages under sessionen opbevares i et aflåst skab. Når vores forløb afsluttes destrueres alle noter og andet materiale, vi har brugt undervejs. Hvis vi har udvekslet materiale elektronisk via mail, slettes dette også

Dine Rettigeder:

Du har til enhver tid ret til, at trække dit samtykke tilbage,. Dette kan du gøre ved, at kontakte mig via nedenstående kontaktoplysningerne. 

Hvis du vælger, at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Rettigheder:
Du til hver en tid har mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger jeg behandler vedrørende dig. 

Kontaktoplysninger vedrørende privatlivspolitik: Kontaktperson (dataansvarlig) :
Gitte Kramer Jensen
CVR:40130233
Telefon: 20 73 60 43
Mail: gitte@livingmindfully.dk